Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERFAMSTERDAM


Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VERFAMSTERDAM heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u VERFAMSTERDAM hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door VERFAMSTERDAM aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan VERFAMSTERDAM worden doorgegeven.

 

PRIJZEN

 
VERFAMSTERDAM garandeert de prijzen, en zal deze bij bestelling vast leggen naar u als klant. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen, als u grotere hoeveelheden per offerte besteld. U vindt de laagste prijs altijd op www.verfamsterdam.nl. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle prijzen zijn incl. 19% BTW.

 

BEZORGKOSTEN

 
De kosten voor het transporteren en bezorgen van uw bestelling bedragen € 6,95. Moeten wij uw bestelling in meerdere pakketen leveren brengen wij u slechts voor 1 pakket bezorgkosten in rekening. Bezorging naar het buitenland is niet mogelijk.

 

BERICHTGEVING


Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan binnen 2 dagen bericht,  VERFAMSTERDAM houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht er wordt dan in overleg met u naar een alternatief gezocht, wanneer dit niet mogelijk is vervalt de bestelling. Alle leveringstermijnen, gemeld of vermeld, zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

LEVERING EN LEVERINGSTIJD


Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. VERFAMSTERDAM streeft er naar ernaar om bestellingen de volgende dag bij u af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. VERFAMSTERDAM kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 5 werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

RUILEN EN HERROEPINGRECHT

 
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:
·    tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
·    op kleur gemaakte producten;
·    door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
·    snel kunnen bederven of verouderen;

Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt VERFAMSTERDAM zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de daadwerkelijk gemaakte verzendkosten.

 

UW PRIVACY IS GEWAARBORGD


Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van VERFAMSTERDAM, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via contact. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Verfamsterdam; Zeeburgerpad 2 1018AJ  Amsterdam

 

ADRESWIJZIGING


Klanten zijn verplicht VERFAMSTERDAM van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang VERFAMSTERDAM geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij VERFAMSTERDAM bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u VERFAMSTERDAM om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

 

AANVRAGEN VOORWAARDEN


Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van VERFAMSTERDAM zijn tevens in geprinte versie op aanvraag verkrijgbaar.